SMB Securities

Spesialisert rådgivning innen etablering, restrukturering og finansiering av små og mellomstore bedrifter siden 1990

 

TJENESTER

ETABLERING & OPPSTART

 

- Etableringsassistanse

- Markedsanalyse /-tjenester

- Finansiering og regnskapstjenester

- Rekruttering

- Kvalitetssystemer, ISO-sertifisering

- Styrearbeid og /sammensetning

FINANSIELL RÅDGIVNING

 

- Due Dilligence og Verdivurdering

- Bistand ved kapitalinnhenting

- Finansiell strategi

- M&A

- Regnskapsanalyse og -tjenster

- Juridisk bistand

INTERNASJONALISERING

 

- Markedsanalyser

- Markedsintroduksjon

- Indentifisering av int. partnere

- Spesiell kompetanse Sør-Øst Asia

  og Brasil

M&A

 

- Verdivurdering

- Due Dilligence

- Utarbeidelse av prospekt

- Idenitfisering av kjøps-/salgskanditater

- Juridisk Bistand

PROSJEKTUTVIKLING

 

- Prosjektledelse / Management
  for hire

- Organisering, struktur og prosesser

- Teknisk evaluering

- Kvalitetssystemer

RESTRUKTURERING

 

- Likviditets- og kostandsanalyse

- Organisasjonsstrukturering

- Markeds- og prisingsmodeller

- Idenitfisering av allianser og partnere

- Finansiell og juridisk bistand

 

OM SMB SECURITIES

SMB Securites ble startet i Trondheim i 1990. Grunnleggerne var Roald Moi og Inge Johansen, og siden den gang har partnerskapet blant annet bestått av Jan Egeland, Egil Wathne, Odd Martinsen, Christian Kjølaas og Tor Alfsen.

Vi har et nært samarbeid med en rekke finansinstitusjoner, og et stort ressursnettverk spesielt innen olje, gass og maritime tjenester.

Mange av våre oppdragsgivere forventer diskresjon, men av de vi kan nevne er blant annet:

- Restrukturering / M&A: Selantic, Scomi Oiltools, Sandnessjøen Gjenvinning, Øglend Pioner

- Etablering og oppstart: Prodoc, Albatross, Adhoc Personell, Seatech, Fidos Matkasse

- Prosjektstyring og industriutvikling: Gulen og Masfjorden Utviklingsselskap, Kvalsund Næringspark, Kviamarka
  næringspark, Kalsvarden Pelsdyrfarm

- Diverse: Sikon/Trøndelag vekst, Sikon Øst, Helgeland Vekst, Rogaland kunskapsinvest

 

PARTNERE

ROALD MOI
SENIOR PARTNER

Tlf: 911 07 638

roald@smbsec.no

BERNT HAAVE
PARTNER

Tlf: 908 53 239

bernt@smbsec.no

LILL MERETE HELGØY
PARTNER

Tlf: 919 01 570

lmh@smbsec.no

PER-OVE TØMMERVIK
MANAGING PARTNER

Tlf: 905 14 692

per-ove@smbsec.no

HÅKON RUGLAND
PARTNER

Tlf: 455 14 551

hr@smbsec.no

MARIANNE MARTENS
PARTNER
EYOLF BAKKE-ERICHSEN
PARTNER / CHAIRMAN

Tlf: 922 60 110

eyolf@smbsec.no

BJØRN OLAF HELGØY
PARTNER

Tlf: 991 29 260

boh@smbsec.no

CREDO REVISJON
REVISJONS PARTNER

Tlf: 908 53 239

mm@smbsec.no

PROJURE
JURIDISK PARTNER
 

​SMB SECURITIES

Knud Holmsgt 5, 4005 Stavanger

Email: post@smbsec.no